История
      Информация
      Съдии
      Общини / Кметства
      Контакти и банкова информация
      Свободни работни места
      Съдебна зала
      Държавни такси
      Структура
      Указател
Заповеди
      График на съдебните заседания

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове

Правила за случайно разпределение на делата

Правила за изпращане по електронен път на съобщения и призовки -чл.42 ал.4 от ГПК

Времеви стандарти за разглеждане на делата

Граждански

Наказателни

Актове на съда съгласно чл.64 от ЗСВ

2017

2018

2019

 

Обяви за публична продан

Електронно свидетелство за съдимост с електронен подпис

 
 
 
 

 

 Начална страница  

РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

За справки по дела 0373 8 23 37

за контакти :

rsharmanli@mail.bg

harmanli-rs@justice.bg

При изпращане на e-mail или факс важен за Вас,моля уверете се с телефонно обаждане на 0373 82445 ,че информацията е получена в РС Харманли .

За Съдебно изпълнителна служба :

0373 8 28 49

e-mail: dsi_rsharmanli@mail.bg

БЮРО СЪДИМОСТ - ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ

ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ

СЪДИЯ МАРИЯ АТАНАСОВА ПОЛУЧИ

ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК

ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Считано от 07.06.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Мария Атанасова от заеманата от нея длъжност в Районен съд Харманли поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Минка Китова –Административен ръководител на съда, съдия Атанасова бе поощрена от съвета с Отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
В присъствието на магистрати и служители ,председателя на РС Харманли Минка Китова благодари на г-жа Атанасова и и пожела здраве и дълголетие. Зад гърба си Мария Атанасова оставя завидна юридическа кариера, с 40 годишен стаж като съдия, от които 20 години като Административен ръководител – председател на Районен съд Крумовград и Районен съд Харманли.e-mail за изпращане на съобщения и призовки по реда на

чл.42,ал.4 и сл. от ГПК

за регистратура и деловодство

rsharmanli_del@mail.bg

При изпращане на съобщения и призовки,моля уверете се с телефонно обаждане на 0373 82445 ,че документа е получен на посочения е-мейл в РС Харманли или при проблем с пощата изпращайте документите по факс.

ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РС ХАРМАНЛИ

ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ НА

НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО !

Списък на съдебните заседатели за мандат 2015-2020

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

за повече информация ТУК

 
 
 
Районна прокуратура
град Харманли
 
Адвокатски кантори
в гр. Харманли - адреси и телефони
 
Списък на нотариусите
с район на действие град Харманли
 
Адреси
полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Примерни бланки
 
Примерни бланки за граждани
 

 

 

 

 

6450 гр. Харманли, пл."Възраждане" 11; тел., факс (0373) 8 24 45


Всички права запазени © 2007-2014 WEB-RSH

web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors