История
      Информация
      Съдии
      Общини / Кметства
      Контакти и банкова информация
      Свободни работни места
      Съдебна зала
      Държавни такси
      Структура
      Указател
Заповеди
      График на съдебните заседания

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове

Правила за случайно разпределение на делата

Правила за изпращане по електронен път на съобщения и призовки -чл.42 ал.4 от ГПК

Времеви стандарти за разглеждане на делата

Граждански

Наказателни

Актове на съда съгласно чл.64 от ЗСВ

2017

2018

2019

 

Обяви за публична продан

Електронно свидетелство за съдимост с електронен подпис

 
 
 
 

 

 Начална страница  

РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

За справки по дела 0373 8 23 37

за контакти :

rsharmanli@mail.bg

harmanli-rs@justice.bg

При изпращане на e-mail или факс важен за Вас,моля уверете се с телефонно обаждане на 0373 82445 ,че информацията е получена в РС Харманли .

За Съдебно изпълнителна служба :

0373 8 28 49

e-mail: dsi_rsharmanli@mail.bg

БЮРО СЪДИМОСТ - ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ

e-mail за изпращане на съобщения и призовки по реда на

чл.42,ал.4 и сл. от ГПК

за регистратура и деловодство

rsharmanli_del@mail.bg

При изпращане на съобщения и призовки,моля уверете се с телефонно обаждане на 0373 82445 ,че документа е получен на посочения е-мейл в РС Харманли или при проблем с пощата изпращайте документите по факс.

Галерия - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7

На 25.04.2019г. в Районен съд Харманли, се проведе „Ден на отворените врати“ - под надслов „Открито за съдебната власт“. Провеждането на Деня на отворени врати в органите на съдебната, заложено в Комуникационната стратегия на съдебната власт, приета от Висшия съдебен съвет, бе заложено и в Плана за действия на Районен съд – Харманли по изпълнение на комуникационната стратегия за 2019-та година. В Деня на отворените врати, от 10.00 часа вратите на кабинетите и залите в съдебната палата бяха отворени, така че всички желаещи имаха възможност да ги разгледат. Безспорно, най-интересно за всички бе провеждането на симулативен наказателен процес в Зала № 1 на съдебната палата. Процесът започна в 11,00 часа, като в него участваха ученици от СУ „Неофит Рилски“ гр.Харманли и от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково /в ролите на съдия, съдебни заседатели, съдебен секретар, прокурор, подсъдим, адвокат и трима свидетели /. Участниците, бяха изключително отговорни към ролите си и се включиха в симулативния процес с огромно желание, като успяха да представят действителната обстановка в един съдебен процес. Децата сами определиха размера на наказанието и постановиха присъда, за което бяха бурно аплодирани от присъстващите в залата ученици от СУ „Неофит Рилски“ гр.Харманли, ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров“ гр.Хасково и ПГЕТ „Захари Стоянов“ гр.Харманли. Съдебното симулативно производство – НОХД, бе образувано по обвинение на РП – Харманли срещу пълнолетна подсъдима – за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК – за това, че на определена дата същата, управлява лек автомобил, след употреба на наркотични вещества, а именно тетрахидроканабинол, представляващо високорисково наркотично вещество. Вещо лице в процеса беше д-р Христо Еленски от Съдебна медицина Хасково, който изготви по делото компетентна съдебна експертиза, като разясни на децата вредата и последствията от употребата на наркотици.
В рамките на процеса се проведе кратка беседа от Председателя на Районен съд – Харманли Минка Китова, относно естеството на правораздавателната дейност като цяло и в частност на Районен съд Харманли. Обърна се и внимание на това, че казусът, който се разигра, почива на действителен случай, както и че учениците трябва да мислят и да внимават в действията си, ако не искат след време да бъдат на мястото на подсъдим. Председателя на съда връчи на участниците грамоти и им благодари, че се включиха в начинанието.

Отчетен доклад за дейността на съда

ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ НА

НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО !

Списък на съдебните заседатели за мандат 2015-2020

СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

за повече информация ТУК

 
 
 
Районна прокуратура
град Харманли
 
Адвокатски кантори
в гр. Харманли - адреси и телефони
 
Списък на нотариусите
с район на действие град Харманли
 
Адреси
полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Примерни бланки
 
Примерни бланки за граждани
 

 

 

 

 

6450 гр. Харманли, пл."Възраждане" 11; тел., факс (0373) 8 24 45


Всички права запазени © 2007-2014 WEB-RSH

web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors