Районен съд Харманли

 

 
 
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

6450 гр.Харманли

бул."България"2 ет.3

e-mail : rp_harmanli@prb.bg

Телефони за връзка:

Административен ръководител РП

0373 / 8 21 33

Прокурор РП

0373 / 8 20 59

Прокурор РП

0373 / 8 33 54

Деловодство

0373 8 21 34

Канцелария

0373 / 8 31 56

 

 

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373) 8 2445Всички права запазени © 2007