Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     

 

 

КЪМ

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

 НАЧАЛО
 Общини/Кметства

Населени места обслужвани от РС Харманли

ОБЩИНА Харманли


гр.Харманли,села: Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово, Изворово, Славяново.

ОБЩИНА Симеоновград


гр. Симеоновград – села: Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево, Свирково, Троян, Тянево;

ОБЩИНА Маджарово


гр. Маджарово,села: Бориславци, Брусевци, Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Ефрем, Златоустово, Малки Воден, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна, Сеноклас, Тополово;
Заличени селища: Костово, Кочаш, Черешак, Ставри Димитрово;


 

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373) 82445Всички права запазени © 2007