Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     

 

 

 

 

 НАЧАЛО
 за Харманли

Град Харманли е разположен около мястото на вливане на Харманлийска река в Марица. Намира се на 33 км източно от областния център Хасково.

Градът има 500-годишна история, за която се смята че датира от 1520 година насам. Всичко започва с "Керван Сарая", построен за да приютява пътниците по пътя от и за Цариград, около който постепенно се оформя селище и харман- равно място, където се съхранява житото и изобщо реколтата. От там идва и името на града. Според местни легенди край Харманли се намира гробът на прилепския крал Вукашин Мърнявчевич, бащата на Крали Марко, победен от османците в битка край недалечното с. Черномен (дн. Орменио в Гърция) на 26 септември 1371 г.

Като се идва в Харманли по пътя от Хасково, преди да се влезе в града, пътят се извива над западната половина на града и се спуска по склона на малка височина и в ниското остава града, като скрит между върхове на юг и югозапад, а открит на север и изток към долината на река Марица. Малко след като се влезе в града, се пресича река Харманлийска(Улудере), по чието по-горно течение има красиво дефиле, оставащо в югозападните покрайнини на града. Там по склона на местните възвишения се е образувала живописна местност с борова горичка, която се спуска към река Харманлийска и се издига над нея. На мястото е направен гребен канал по реката, а в дъното му се намира културното средище на съвременния български поп-фолк- ресторант "Приказките", заедно с хотел. Мястото е любимо за населението от цялата страна, което идва да слуша любимите си изпълнители на музика за душата.В града се намира така нареченият "Керван Сарай", който се смята за причината града да съществува. Мястото е приютявало пътуващите по пътя от и за Цариград кервани. Днес е запазена една от стените на сарая с надпис на нея, свиделстващ за 500-годишната история на града.Над река Харманлийска, зад сградите на общинския съд и музея, се намира "Гърбавият мост", който някога е свързвал двата бряга на река Харманлийска. Мостът е връх на османското изкуство, каменен, павиран, с надпис на османски. Сега под него не тече реката, която е отбита встрани, поради проект от преди много години, според който под моста трябваше да има езеро с лодки.

Красиво място е връх Трифона.

В източният край, на излизане от Харманли, се намира Изворът на Белоногата. Изворът е превърнат в чешма, до която има плоча с куплет от едноименната поема на П.Р.Славейков, и статуя на Белоногата.


     

  

6450 гр. Харманли, ул.Янко Сакъзов 1; тел., факс (0373) 2445Всички права запазени © 2007