РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

Днес, 23.01.2020 година в 9.00 часа, на официална церемония в Съдебната палата на Районен съд - Харманли положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на РС - Харманли и РС – Ивайловград, съдебните заседатели към РС - Ивайловград. Мандатът на съдебните заседатели е 2020 година – 2024 година. Административният ръководител на РС - Харманли – г-жа Минка Китова им разясни статута, правата и задълженията.
Избраните от Общото събрание на Окръжен съд - Хасково съдебни заседатели и положили клетва към РС - Ивайловград са:
1. Милен Николаев Апостолов;
2. Елена Иванова Карапейкова.

От Районен съд - Харманли