РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

Заповед на и.ф.Адм.ръководител - председател на Районен съд – Харманли в сила от 14.05.2020 г.

Същата касае достъпът до сградата на Съдебната палата, организация на работата на регистратура и деловодства, начините за извършване на справки по делата и призоваване и връчване на съдебни книжа, мерките за дезинфекция и други.