РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

ХАРМАНЛИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ОБЯВЯВА

-ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ- НА 25 април 2019 г.


Приемно време на Председателя

за граждани

всеки петък от 14.00 - 16.00 часа.

 

Съдебната администрация включва:

Административен секретар,системен администратор,главен счетоводител ,съдебни деловодители ,съдебни секретари ,съдебен архивар,призовкар и чистач.

Съгласно чл. 57 ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018г. публикуваме бюджета на Районен съд Харманли :

Бюджет за 2019 година на Районен съд Харманли

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2007