РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗА

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА"

 

На официална церемония в съдебна зала № 1 в Съдебна палата – Харманлина 05.07.2019 г.

Ирена Славова Аврамова положи клетва и встъпи в изпълнение на длъжността „съдия“ в Районен съд Харманли. Тя беше представена на колегите си от председателя на РС Харманли Минка Китова, която от свое име и от името на целия колектив, отправи приветствие към съдия Аврамова, като й пожела дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристрастност и в полза на обществото. Това стана в присъствието на Миглена Тянкова - Административният ръководител на Хасковския окръжен съд. Назначаването бе извършено на основание Решение на Съдийската колегия при ВСС по Протокол №21/02.07.2019г.
Съдия Аврамова се закле да прилага точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнява задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъде безпристрастна, обективна и справедлива.

 

ХАРМАНЛИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ОБЯВЯВА

-ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ- НА 25 април 2019 г.


Приемно време на Председателя

за граждани

всеки петък от 14.00 - 16.00 часа.

 

Съдебната администрация включва:

Административен секретар,системен администратор,главен счетоводител ,съдебни деловодители ,съдебни секретари ,съдебен архивар,призовкар и чистач.

Съгласно чл. 57 ал.1 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018г. публикуваме бюджета на Районен съд Харманли :

Бюджет за 2019 година на Районен съд Харманли

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2007