РАЙОНЕН СЪД

ХАРМАНЛИ

 

 

Днес, 13.01.2020 година в 9.00 часа, на официална церемония в Съдебната палата на РС- Харманли положиха клетва пред Общото събрание на съдиите съдебните заседатели към съда. Мандатът на съдебните заседатели е 2020 година – 2024 годинa.

Административният ръководител на съда - г-жа Минка Китова им разясни статута, правата и задълженията.

Избраните от Общото събрание на Окръжен съд-Хасково съдебни заседатели са:

1. Ганка Димова Дончева
2. Христо Куртев Иванов
3. Катя Любенова Кавръкова
4. Латинка Христова Митева
5. Мария Цветанова Костадинова
6. Паулина Веселинова Христова
7. Катя Георгиева Димова
8. Клавдия Борисова Киркова
9. Ана Филипова Фотева
10. Йорданка Райчева Георгиева
11. Атанас Бързев Стоев

 

От Районен съд - Харманли