Районен съд Харманли
Х Районен съд
арманли
 
     

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА!

За да намерите съдебен акт следвайте инструкциите.

След като се зареди стартовата страница на сайта на РС Харманли в ляво на екрана потърсете

Актове на съда съгласно чл.64 от ЗСВ

2009

2010

Щракнете с мишката върху желаната от Вас година на публикуване на акта.

отваря се следващият екран

РАЙОНЕН СЪД - ХАРМАНЛИ

СПРАВКА ЗА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА

2010 г.ВСИЧКИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ

от следващото поле

Г Р А Ж Д А Н С К И или Н А К А З А Т Е Л Н И

може да изберете типа на делото - гражданско или наказателно-месеца в който е публикуван съдебния акт.

При технически проблем с отварянето на съдебния акт на страницата на съда

можете да потърсите желания от Вас съдебен акт и

тук

тук са публикувани всички актуални съдебни актове,които можете да потърсите

дори и без да въвеждате тип или номер на делото.

 


 


6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11; тел., факс (0373) 82445Всички права запазени © 2007